Сайтка кириу

Халық мәсләҳәтшилериниң сайлаўы мазмуны ҳәм әҳмийети ҳаққында ушырасыў өткерилди

Усы жылы 12-апрель күни Жынаят ислери бойынша Шоманай районлық Суды мәжилислер залында Халық мәсләҳәтшилериниң сайлаўы мазмуны ҳәм әҳмийети ҳаққында ушырасыў өткерилди. Ушырасыўға Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша суды судьясы Т.Турдымуратов, Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша суды судья жәрдемшиси Р.Сеитимбетов, Жынаят ислери бойынша Шоманай районы суды баслығы М.Тилеуимбетов ҳәмде Шоманай районынан сайланған Халық мәсләҳәтшилери  қатнасты.Ушырасыў күн […]

Үлгили есабат-сайлаў жыйналысы өткерилди

Шоманай районы “Бәркамал әўлад” орайы жанындағы Басланғыш партия шөлкеминиң гезектеги Есабат-сайлаў жыйналысы өткерилди. Есабат-сайлаў жыйналысына O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси аппарат баслығы Ш.Отемисов, бөлим баслығы Қ.Бекназаров, O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси жанындағы “Сиёсий таълим” орайы директоры Н.Туремуратова, O’zLiDeP Шоманай районлық Кеңеси аппарат баслығы Б.Каримов ҳәмде Руўхый-ағартыўшылық орайы районлық бөлими баслығы Қ.Исаков қатнасты. Жыйналыс күн тәртибинде басланғыш партия […]

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилген күнге бағышланып ушырасыў өткерилди

Жақында районымыздағы агроэкономика кәсип-өнер колледжинде O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси жанындағы «Сиясий билимлендириў» орайы тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығы байрамы мүнәсибети менен «Констутуция-бахтымыз таянышы» атамасында илаж болып өтти. Ушырасыўға O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси аппарат баслығы Ш.Отемисов, бөлим баслығы Қ.Бекназаров, O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси жанындағы “Сиёсий таълим” орайы директоры Н.Туремуратова, O’zLiDeP Шоманай районлық Кеңеси […]