Сайтка кириу

КРЫМ-КОНГО ГЕМОРРОГИК ЫСЫТПАСЫ ҚӘЎИПЛИ КЕСЕЛЛИК

Крым-Конго геморрогик ысытпа кеселлигиниң алдын алыў әҳмийетли мәселелерден саналады. Бул кеселлик көбинесе шөл зоналарында, мал шарўашылығы менен шуғылланатуғын орынларда ушырасады. Адамларға бул кеселлик ҳайўанларда ушырасатуғын кенелердиң адамларды шағыўы, оларды өлтиргенде қанының адам денесине жуғыўы арқалы жуқтырып алады. Сонлықтан кенени қол менен қысып өлтириўге, яки болмаса өткир затлар менен кесип өлтириў қәўипли саналады, бундай жағдайларда кенелердиң […]

Жасырылған мылтықтың келтирген зыяны

Халкымызда «Ысытбасын жасырган ашкара болар» деген соз бар. Айырым жагдайларда биз бунын айкын гуўасы боламыз. Созимизге мысал ретинде мына фактти келтирип отсек болады. Канлыкол районынын «Канлыкол» АПЖ аймагында жасайтугын 1972-жылы туўылган, 4 перзенттин акеси, шанарак ийеси Темирханов Жангалый озинин шанарагында кос стволлы, 16 калибрьли №152441 санлы, Т03 маркалы аў мылтыгын хеш кандай рәсмий хужжетлерсиз саклап […]

“Тадбиркор қизнинг энг яхши лойихаси”, «Махалланинг энг намунали тадбиркор аёли» танловларининг туман босқичи ўтказилди

2017 йилнинг 9 июнь куни Шуманай тумани Жумабай жиров Базаров номидаги 13 сон Мусиқа ва санъат мактабида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Ҳаракатлар стратегиясини «Халқ билан мулокот ва инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид давлат дастурининг 210 бандига мувофиқ “Тадбиркор қизнинг энг яхши лойихаси”, «Махалланинг энг намунали тадбиркор аёли» танловларининг туман […]