Сайтка кириу

Шуманай туманида ишлаб чиқарилган асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари

Шуманай туманида ишлаб чиқарилган асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари

2018-йил январь-декабрь

1-жадвал

 

  Ўлчов
бирлиги

Барча тоифадаги хўжаликлар

шу жумладан:

фермер хўжаликлари

деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

 қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

2017й.

2018й. % 2017й. 2018й. % 2017й. 2018й. % 2017й. 2018й.

%

Чорвачилик маҳсулотлари
 Гўшт (тирик вазнда)

тонна

3469 3822 110,2 67 70 104,5 3400 3750 110,3 2 2 111,1
 Соғиб олинган сут тонна 11984 12823 107,0 482 512 106,3 11500 12305 107,0 2 6 272,7
 Олинган тухум минг дона 8586 10929 127,3 77 1526 1992,2 8509 9400 110,5 0,0 3
 Қирқиб олинган жун тонна 45 47 105,1 4 4 107,7 41 43 104,9 0,0 0,0
 Олинган қоракўл тери дона 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
 Пилла хом-ашёси тонна 2,6 2,3 86,5 2,6 2,0 76,9 0 0 0,0 0,0 0,3
 Олинган асал тонна 14,8 16,2 109,5 6,8 7,0 102,9 8,0 9,0 112,5 0,0 0,2
 Овланган балиқ тонна 128,2 133,0 103,7 103,2 105,0 101,7 25,0 27,0 108,0 0,0 1,0
                                                                                                                    Деҳқончилик маҳсулотлари            
 Дон, жами тонна 11904 7814 65,6 9401 6309 67,1 2421 1503 62,1 82 2 2,4
шу жумладан,
бошоқли дон
тонна 6969 7589 108,9 5043 6234 123,6 1900 1355 71,3 26 0 0,0
  шундан, буғдой тонна 6968 7589 108,9 5043 6234 123,6 1900 1355 71,3 25 0 0,0
шоли тонна 3466 992 28,6 3359 874 26,0 58 60 103,4 49 58 118,4
маккажўхори дон учун тонна 547 320 58,5 474 246 51,9 71 72 101,4 2 2 100,0
дуккакли дон тонна 439 455 103,6 227 230 101,3 212 225 106,1 0 0 0,0
бошқа дон экинлари тонна 482 508 105,4 298 313 105,0 180 190 105,6 4 5 125,0
 Картошка тонна 1563 1655 105,9 153 155 101,3 1410 1500 106,4 0 0 0,0
 Сабзавотлар, жами тонна 12373,3 12833 103,7 894 900 100,7 11476 11930 104,0 3 3 100,0
 Полиз, жами тонна 7952,1 8377 105,3 1660 1807 108,9 6275 6550 104,4 17 20 117,6
 Мевалар, жами тонна 779,5 805 103,3 5 5 100,0 775 800 103,3 0 0 0,0
 Узум тонна 95 100 105,3 0 0 0,0 95 100 105,3 0 0 0,0
 Пахта хом-ашёси тонна 9014,1 8721 96,7 9014 8694 96,4 0 0 0,0 0 27
 Мойли экинлар-жами тонна 432 517 119,7 270 347 128,5 156 160 102,6 6 10

166,7

 

 Шўманай туманида  чорва моллари ва паррандалар бош сони
(2019 йилнинг 1 январь ҳолатига)
6-жадвал
Ўлчов
бирлиги
Барча тоифадаги хўжаликлар шу жумладан:
фермер хўжаликлари деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари  қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
2018й. 2019й. % 2018й. 2019й. % 2018й. 2019й. % 2018й. 2019й. %
Чорва моллари ва паррандалар бош сони
  Йирик шохли
қорамоллар
минг бош 60769 60916 100,2 1296 1300 100,3 59395 59515 100,2 78 101 129,5
  шу жумладан,
сигирлар
минг бош 14026 14137 100,8 493 520 105,5 13505 13570 100,5 28 47 167,9
  Қўй ва эчкилар минг бош 71255 71310 100,1 2715 2720 100,2 68210 68260 100,1 330 330 100
  Отлар бош 851 858 100,8 43 47 109,3 805 808 100,4 3 3 100
  Паррандалар минг бош 104818 109130 104,1 11188 14750 131,8 93630 94180 100,6 0,0 200

 

Изоҳ: Маълумотлар Шуманай тумани Статистика бўлими томонидан тақдим этилган.