Сайтка кириу

Статистикалык маглыумат

Qaraqalpaqstan Respublikasında
kishi isbilermenlik

Yanvarmart 2019 j

2019 jıl yanvar-martda 1280 jańa kishi kárxana hám mikrofirmalar (fermer hám diyxan xojalıqlarısız) shólkemlestirildi, bul ótken jıldıń usı dáwirine salıstırģanda 2,1 ese kóp boldı.

Eng ko’p kish kárxona hám mikrofirmalar sawda tarawında  (39,8 %), sanaat  tarawında (19,1),  qurılıs tarmaģında (17,6%), awıl, toģay hám balıq xojalıģında (8,8%),   jasaw hám awqatlanıwda (5,4%), tasıw hám saqlawda (2,3%) basqalar (7,0%) quradı.

2019 l yanvar-mart aylarında jańa shólkemlestirilgen
ki
shi kárxana hám mikrofirmalardıń ekonomikalıq xızmet  túrleri boyınsha úlesi

 

 

2019 jıldıń yanvar-martda kishi isbilermenliktiń tiykarģı  kórsetkishleri

 

Ólshem birligi

2018 j. 2019 j. (+-)

Hárekettegi kishi kárxana hám mikofirmalar sanı

birlik 10986 13106

2120

Jańa shólkemlestirilgen kishi kárxana hám mikrofirmalar

birlik 584 1280

696

JAÓ

% 40,7 43,0

2,3

Sanaat

% 11,8 16,9

5,1

Awıl, tog`ay hám baliq xojali g`ı

% 99,1 96,1

-3,0

Investitsiya

% 35,4 32,0

-3,4

Qurılıs

% 87,0 88,5

1,5

Sawda

% 86,7 80,7

-6,0

Xızmetler

% 59,5 54,2

-5,3

Júk tasıw

% 85,7 83,5

-2,2

Júk aylanısı

% 88,7 88,5

-0,2

Jolawshı tasıw

% 97,2 97,3

0,1

Jolawshı aylanısı

% 97,3 97,5

0,2

Eksport

% 7,0 13,4

6,4

Import % 61,7 71,5

9,8

 

 

 

Rayonlar kesiminde jańa shólkemlestirilgen kishi kárxana
hám mikrofirmalar

(birlikte)

 

 yanvar-mart
2018
j.

 yanvar-mart
2019
j.

Qaraqalpaqstan Respublikası

584 1280

Ámiwdárya

48 101
Beruniy 33

61

Qaraózek

14 32

Kegeyli

14 51
Qońırat 39

86

Qanlıkól 19

40

Moynaq

10 51
Nókis rayonı 49

38

Taxiatas

17 47
Taxtakópir 11

19

Tórtkúl

58 137

Xojeli

21

90

Shımbay 24

52

Shomanay

18

45

Ellikqala

27

53

Nókis qalası

182

377

2019 jılda jańa shólkemlestirilgen kishi kárxana hám mikrofirmalar rayonlar kesiminde eń kóp Nókis qalasında — 377 , Tórtkúl rayonında  — 137, Ámiwdárya rayonında — 101, Xojeli rayonlarinda — 90,   hám  Qońırat rayonlarinda –86, Beruniy rayonında –61, Ellikqala rayonında — 53. Shimbay, Kegeyli, Moynaq, Taxiatas, Shomanay, Qanlıkól,  Nukus, hám Qaraózek rayonlarinda bul ko’rsetkich orta dárejede bolıb, 52-32 tti qurag`an. Eń pás ko’rsetkish Taxtakópir rayonında –19 quradı.

 

 

 

2019 jıl yanvar-mart halatına jańa shólkemlestirilgen
kishi kárxana hám mikrofirmalardıń rayonlar
kesiminde úlesi

 

2019 jıl yanvar-mart halatına rayonlar boyınsha jańa shólkemlestirilgen kishi kárxana hám mikrofirmalardıń jámi mug’dardan eń ko’p
úlesi Nókis qalasına — 29,5 %, Tórtkúl rayonı — 10,7 %, Ámiwdárya rayonı — 7,9 %, Xojeli rayonı — 7,0 %, Qońırat rayonı — 6,7 %, Beruniy rayonı — 4,8 %,
Ellikqala rayonı – 4,1 %, Shımbay rayonı — 4,1 %, Moynaq rayonı — 4,0 %, Kegeyli rayoni — 4,0 %, Taxiatas rayonı — 3,7 %,   eń pás ko’rsetkish  Taxtakópir rayonında — 1,5 % ti quradı.

 

 

Ekonomikalıq xızmet  túrleri boyınsha jańa shólkemlestirilgen
kishi kárxana hám mikrofirmalar

(birlikte)

 

 yanvar-mart
2018
j.

 yanvar-mart
2019
j.

Jámi

584 1280
Awıl, tog`ay hám baliq xojali g`ı 152

113

Sanaat

107 244
Qurılis 99

225

Sawda

104 510
Tasıw hám saqlaw 20

30

Jasaw hám awqatlanıw

40 69
Málimleme hám baylanıs 8

11

Den sawlıqtı saqlaw hám sotsyallıq xızmetler kórsetiw

17 14
Basqa túrdegi xızmetler 37

64

2019 jıl yanvar-martta ekonomikalıq xızmet túrleri boyınsha jańa shólkemlestirilgen kishi kárxana hám mikrofirmalar eń ko’p sawdada 510,
sonday aq :

Sanaatda —   244;

Sawdada —  510;

Qurılısta — 225;

Awıl, tog`ay hám baliq xojali g`ı  113;

Xızmette —   188 quradı.

 

Ekonomikalıq xızmet  túrleri boyınsha jańa shólkemlestirilgen
kishi kárxana hám mikrofirmalar
haqqında maģliwmat

 

 

Ekonomikalıq xızmet túrleri boyınsha eń ko’p jańa shólkemlestirilgen kishi
kárxana hám mikrofirmalar sawdada — 510 , Sanaatta– 244, Qurılısta — 225, awıl, tog`ay hám baliq xojali g`ında- 345, jasaw hám awqatlanıw  boyınsha  xızmetlerde — 69, tasıw hám saqlaw-  30, Den sawlıqtı saqlaw hám sotsyallıq xızmetler kórsetiw — 14, Málimleme hám baylanıs-  11, hám Basqa túrdegi xızmetlerde– 64ti quradı.

 

 

Jańa shólkemlestirilgen kárxanalar boyınsha eń joqarı
kórsetkishke iye bol
g`an qala hám rayonlar

birlikte

 

 yanvar-mart
2019
j.

 yanvar-mart
2018
j.

parqı (+-)

Nókis q.

377

182

195

Tórtkúl

137

58

79

Xojeli

90

21

69

Ámiwdárya

101

48

53

Qońırat

86

39

47

Moynaq

51

10

41

Kegeyli

51

14

37

Taxiatas

47

17

30

Beruniy

61

33

28

 Shımbay

52

24

28

 

2019 jıl yanvar-martta jańadan shólkemlestirilgen kishi kárxana hám
mikrofirmalar boyınsha eń joqarı ósiw  Nókis qalasında – 195 ,  Tórtkúl rayonında — 79, Xojeli rayonında– 69.  Ámiwdárya  rayonında bul kórsetkish 53 ti quradı, Qońırat  rayonında — 47 ni.,
Moynaq rayonında — 41 dı.  Kegeyli, Taxiatas, Beruniy hám Shımbay   rayonlarinda bul  ko’rsetkish  37 –28 di quradı.

 

Jańadan shólkemlestirilgen kárxanalar boyıncha eń joqarı
kórsetkishke iye bol
g’an qala hám rayonlar, birlikte

 

 

 

 

2019 jıldıń yanvar-martında kishi isbilermenlik sub’ektleriniń sanı(hár 1000 adamģa, birlikte) rayonlar boyınsha eń ko’p ko’rsetkish Nókis qalasında 14,0 birlikte, Nókis rayonında 11,3 birlikte, Moynaq  rayonında 7,5 birlikte, Qaraózek  rayonında 7,0 birlikte, Tórtkúl rayonında 6,6 birlikte hám  Qanlıkól rayonında 6,2 birlikte bolıp, ortasha ko’rsetkich 5,7-4,0 birlik aralıg’ında Beruniy, Ámiwdárya, Kegeyli, Qońırat, Taxiatas, Taxtakópir, Xojeli hám  Shomanay, Ellikqala rayonlarında  aniqlandi. Shımbay rayonında 3,7 birlikte usı ko’rsetkish pás bolıp qalmaqta.