Сайтка кириу

“Қәўипсиз интернет” жойбары өткерилди

22-май күни районымыздағы 1-санлы улыўма билим бериў мектебинде Жаслар аўқамы районлық Кеңеси менен биргеликте “Қәўипсиз интернет” жойбары шөлкемлестирилди. Жойбарға O’zLiDeP районлық Кеңеси атқарыўшы хаткери Ф.Ходжабаев, Жаслар аўқамы районлық Кеңеси баслығы, O’zLiDeP районлық Кеңеси “Жаслар қанаты” топары баслығы М.Нарбаев, мәҳәллелердеги жәмлеспеген жаслар ҳәм мактаб оқытыўшылары қатнасты.

Бүгинги күнде интернет тармағы пуқаралардың күнделик өмиринде үлкен орын тутады, әсиресе жас өспиримлер ҳәм жаслар глобал тармақтың ең белсенди пайдаланыўшылары болып есапланады, интернет пайдалы мағлыўматлар алыў ҳәм дослар менен сәўбетлесиў имкәниятын бериўши тармақ болсада, бирақ интернеттеде, өмиримизде болғаны сыяқлы, белгили бир қәўиплер бар болып, бул өз гезегинде мәмлекетимиз жасларын усы қәўиплерден қорғаў кереклиги, социаллық тармақларда алкогол, псхотроп, нәшебентлик өнимлерден пайдаланыў, жынаятшылыққа үгит-нәсиятлаўшы көринислерден пайдаланбаў кереклиги ҳәмде жас өспиримлерди қорқытыўға үйрететуғын, олар арасында абыройын төгиўге себеп болатуғын гәп-сөзлер тарқататуғын фотосүўретлерди шығаратуғын тармақлардан пайдаланбаў бойынша мағлыўматлар берилди.

Ушырасыў тийкарынан сораў-жуўап тәризинде өткерилип, интернеттен дурыс пайдаланыў бойынша жасларды қызықтырған сораўларға толық жуўаплар берилди.