Сайтка кириу

Жаслар күнине багышланып гала концерти ѳткерилди

Усы жылдың 29-июнь күни Шоманай районы орайлық стадионда  30-июнь «Жаслар күни» байрамына бағышланған арнаўлы гала-концерт болып өтти.

Байрам кешесин Шоманай районы ҳәкими Баҳадир Янгибаев кирис сөзи менен ашып берди ҳәм келешегимиз болған жасларды “Жаслар күни” байрамы менен қызғын қутлықлап, Республикамыз кѳлеминде ѳткерилип атырған ҳәр түрли таңлаўларда жеңимпаз болып районымыздың жетискенликлерине ѳз-үлесин қосып атырған жасларды мақтаныш пенен атап ѳтти.

Гала концерт даўамында “Жаслар айлығы” шеңберинде өткерилген таңлаўлар ҳәм спорт жарысларында жеңимпаз болған бир қатар жасларды ҳәм белсенди жаслар жетекшилерин байрам мүнәсибети менен сыйлықлады.

Илаж даўамында Қарақалпақ эстрада жулдызлары қатнасыўындағы концерт бағдарламалары, әжайып шоулар, викторина ойынлар хәм жас исбилерменлердиң саўда кѳргизбелери менен даўам етип, районымыз жасларына өзгеше кѳтериңки байрам кейпиятын инәм етти.

Гала концертке районымыздың барлық орынларынан жәми
2000 нан аслам жаслар қамтып алынды.